Фунгіцидна профілактика – запорука високого врожаю. Лінійка фунгіцидів від УКРАВІТ

Фунгіцидна профілактика – запорука високого врожаю. Лінійка фунгіцидів від УКРАВІТ

Сільське господарство – це стратегічна галузь економіки України. Практично щорічно валові збори врожаю різних культур зростають. Але поряд з цим існує ряд негативних факторів, які не дозволяють отримувати високі та сталі врожаї польових, овочевих та плодово-ягідних культур, зокрема, це абіотичні та біотичні фактори. Однією з головних причин зниження урожаю і якості вирощуваної культури є ураження їх хворобами. Втрати врожаю від розвитку найбільш небезпечних видів фітопатогенів становлять у середньому 30%, в окремі роки 50% і більше, а в роки епіфітотій посіви можуть повністю загинути без проведення відповідних заходів.

Фітопатогенний комплекс ценозів культур представлений широким видовим складом збудників хвороб, що представляють різні групи мікроорганізмів: гриби, бактерії, віруси, мікоплазми. Основну небезпеку становлять інфекційні хвороби викликані фітопатогенними грибами. Розвиток та поширення хвороб значною мірою залежить від гідротермічних умов, що складаються в період вегетації культур, якості підготовки насіннєвого матеріалу, стійкості сортів і гібридів до патогенів тощо.

Кореневі гнилі озимої пшениці: фузаріозна (мал. 1), офіобольозна (мал. 2), церкоспорельозна  (мал. 3)
clip_image001 офібол_к_г_2 церкоспорильоз
Бура (мал. 1), жовта (мал. 2) та стеблова, або лінійна (мал. 3) іржа озимої пшениці 
іржа бура(1) іржа жовта2 СТЕБЛОВА ІРЖА
Борошниста роса (мал. 1), септоріоз (мал. 2), піренофороз (мал. 3), фузаріоз колоса (мал. 4)
борошн роса2 septoroz_zlak-300x255 піренофороз2 фузаріоз колоса1

На сучасному етапі ведення рослинництва, з використанням інтенсивних технологій вирощування, одним із найважливіших заходів контролю широкого комплексу хвороб в період їх вегетації є застосування хімічних засобів захисту рослин – фунгіцидів.

Враховуючи особливості патогенного процесу, коли від моменту зараження до появи перших ознак захворювання (так званий «інкубаційний період») проходить певний період, і хвороба вже здатна призвести до недобору урожаю, або погіршення його якості, на перше місце виходить необхідність профілактичного застосування фунгіцидів. Тобто, застосування засобів захисту не тільки на початкових стадіях розвитку хвороби, а й навіть до контакту збудника захворювання з рослиною, або насінням чи посадковим матеріалом.

Найперша і, мабуть, найбільш відома профілактична обробка – це протруєння насіння та посадкового матеріалу.

Профілактичне використання фунгіцидів, тобто до появи візуальних ознак ураження рослин, біологічно й економічно ефективніше порівняно з терапевтичним, після прояву симптомів хвороби. Проте на практиці не завжди можливо проводити обприскування фунгіцидами профілактично. Значна частина обробок проводиться коли на полі або в багаторічних насадженнях ми візуально відмічаємо значний розвиток та поширення тієї або іншої хвороби. Основна частина хвороб які ідентифікуються за візуальними ознаками – досить важко контролюється більшістю фунгіцидів, що в свою чергу призводить до недобору врожаю та погіршення якісних показників. Тому, дуже важливим в практиці захисту рослин від хвороб стає правильне визначення строків застосування фунгіцидів.

В портфелі корпорації UKRAVIT, для надійного контролю хвороб у різні фази росту та розвитку, налічується достатня кількість фунгіцидів із різними механізмами дії, які характеризуються захисними та лікувальними властивостями.

РЕСТЛЕР ТРІО В якості еталонного фунгіцидного протруйника корпорація UKRAVIT рекомендує Рестлер Тріо, КС (д.р. флудиоксоніл, 15 г/л + прохлораз 60 г/л + ципроконазол 6,0 г/л) – який є номером один серед протруйників у сучасних системах захисту культур від хвороб. Наявність новітніх діючих речовин у препараті виключає прояв резистентності та фітотоксичності. Застосування новітнього протруйника як самостійно так і в бакових сумішах із ріст-стимулюючими препаратами є незамінним технологічним прийомом отримання високого захисту рослин на перших етапах росту та розвитку та підвищення генетичної продуктивності сучасних сортів зернових колосових культур. Одна із діючих речовин має контактну дію із тривалою активністю, що поглинається насінням обмежено та повільно переміщується у сходах. Друга складова - системної дії з протигрибковою активністю, третя здатна неглибоко проникати всередину насіння, дезинфікуючи зерно від грибів, що вкорінюються в сім’яні покриви і алейроновий шар. В сукупності, розроблений національний протруйник забезпечує повноцінний захист від патогенів, що поширюються як у ґрунті, насінням, рослинними рештками так і повітрям.

Препарат дозволяє зменшити кількість обробок проти хвороб у період вегетації зернових колосових культур.

Так, для зернових колосових культур, під час вегетації, відмічають три основних терміни для застосування фунгіцидів:

  • Т1 (кінець кущення-вихід в трубку) для знищення патогенів які перезимували та вийшли із зими (септоріоз, борошниста роса, іржа, кореневі гнилі, піренофороз), в цей час необхідно застосувати один із наступних фунгіцидів: Дезарал, КС (карбендазим, 500 г/л); Дезарал Екстра (карбендазим+флутріафол); Ті Рекс, КЕ (пропіконазол, 150 г/л + тріадимефон, 150 г/л); Топ Ефект, КС (флутріафол, 250 г/л); Унікаль, КС (тебуконазол, 250 г/л); Фундазим, ЗП (беноміл, 500 г/кг).
  • Т2 (прапорцевий листок) – одна з найбільш важливих обробок, метою якої є захист двох верхніх листків, які відповідають, приблизно, за 65% формування врожаю. Найбільш оптимальним у вказану фазу є застосування одного із перелічених фунгіцидів - Аякс, КС (тіофанат-метил, 310 г/л + епоксиконазол, 120 г/л + тебуконазол, 70 г/л); Капітал, КС (азоксистробін, 150 г/л + ципроконазол, 60 г/л + епоксиконазол, 50 г/л).
  • Т3 (колосіння-початок цвітіння) - у цій фазі важливий надійний захист колосу від ряду хвороб, зокрема, найбільш небезпечної – фузаріозу колосу, для боротьби з якою застосовують Акула, КЕ (прохлораз, 300 г/л + тебуконазол, 140 г/л + ципроконазол, 50 г/л) або Аякс, КС (тіофанат-метил, 310 г/л + епоксиконазол, 120 г/л + тебуконазол, 70 г/л).
  • У сортів із досить довгим періодом вегетації існує критична фаза Т3(0) коли виникає необхідність у додатковому захисті колосу в кінці вегетації, де обробки проводять у фазі молочної або початку молочно-воскової стиглості фунгіцидом Унікаль, КС (тебуконазол, 250 г/л) у середніх та максимальних нормах.
АКУЛА АЯКС ДЕЗАРАЛ ТІ РЕКС ТОП ЕФЕКТ УНІКАЛЬ

Обприскування фунгіцидами повинні здійснюватись з урахуванням ЕПШ і біології збудників хвороб та механізму дії препаратів, що гарантуватиме отримання рекордних врожаїв!