Мікродобрива АВАНГАРД від компанії УКРАВІТ – якісні і доступні продукти живлення на всі сільськогосподарські культури

Мікродобрива АВАНГАРД від компанії УКРАВІТ – якісні і доступні продукти живлення на всі сільськогосподарські культури

В умовах інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, зростання врожаю супроводжується збільшенням виносу всіх елементів живлення, в тому числі біологічно активних мікроелементів.

СОЯ РІПАК СЄМОЧКА

Основне значення мікроелементів полягає у підвищенні активності ферментів, які каталізують біохімічні процеси. До них належать В, Mn, Cu, Zn, Co, Mo, Fe, та інші, вміст яких у рослинах і ґрунтах становить не більше тисячної частки процента в перерахунку на суху речовину. Їх роль у живленні рослин не обмежується активізацією ферментів, вони здатні утворювати комплекси з нуклеїновими кислотами та іншими сполуками, впливають на фізичні властивості і структуру клітини, стан і розвиток кореневої системи, формування репродуктивних органів, тощо.

Ряд вчених називають їх “елементами життя” і підкреслюють, що за відсутності вказаних мікроелементів, життя рослин стає неможливим. Брак мікроелементів у ґрунті не призводить до загибелі рослин, але є причиною зниження швидкості і узгодженості протікання процесів, відповідальних за розвиток організму. В остаточному підсумку, рослини не реалізують свій генетичний потенціал, дають низький і не завжди якісний урожай.

Головна роль мікроелементів у підвищенні якості та кількості врожаю полягає в наступному:

 • За наявності необхідної кількості мікроелементів рослини мають можливість синтезувати повний спектр потрібних ферментів, що дозволяють більш ефективно використовувати енергію, воду та елементи живлення (N, P, K) і, відповідно, отримати більш високий врожай.
 • Мікроелементи і ферменти на їхній основі підсилюють відновлювальну активність тканин і перешкоджають виникненню захворювань рослин.
 • Мікроелементи є одними з тих небагатьох речовин, що підвищують імунітет рослин. За умови їх нестачі виникає стан фізіологічної депресії та загальної сприйнятливості рослин до паразитарних хвороб.

Результати досліджень вітчизняних та зарубіжних спеціалістів, з ефективності застосування мікроелементів у сільському господарстві, свідчать,  що протягом усього вегетаційного періоду рослини відчувають потребу в основних мікроелементах, деякі мікроелементи не реутилізуются, тобто не використовуються повторно рослиною. Вони не пересуваються зі старих органів у більш молоді. Профілактичні дози біологічно активних мікроелементів, що вносяться незалежно від складу ґрунту, не впливають на загальний їх вміст, але покращують умови зростання рослин, ліквідують візуальні ознаки стресу, стимулюють формування імунітету.

Застосування добрив з мікроелементами повністю виключає стан фізіологічної депресії, призводить до підвищення стійкості рослин до паразитарних захворювань, що, в цілому, позначається на підвищенні кількості та якості врожаю.

Дефіцит доступних форм мікроелементів у ґрунті є однією з причин зниження родючості. За даними Інституту ґрунтознавства і агрохімії ім. А. Соколовського НААН, із 32 млн. га орних земель 18 млн. га (56%) мають низький (близько 0,20 мг/кг) вміст рухомого цинку, 2,5 млн. га (8%) - рухомої міді ( 1,5-1,9 мг/кг ), 8 млн. га (25%) - рухомого бору (0,3-0,5 мг/кг).

Зрозуміло, що потреби у різних рослин, за кожних конкретних умов, різні. Однак, поряд з цим, є мінімум факторів, які необхідні для існування живого організму. При так званому стаціонарному стані (стан системи більш-менш стабільний і не є перехідним) лімітуючою буде та речовина, кількість якої буде найбільш близька до необхідного мінімуму. Вперше питанням мінімальної кількості необхідної речовини займався Юстус  фон Лібіх, який в 1840 році, на основі вивчення мінерального живлення рослин, встановив залежність їх росту від тих чи інших хімічних елементів або речовин. На основі своїх досліджень Ю. Лібіх вивів так званий закон мінімуму: ріст рослин залежить не стільки від наявності всіх речовин, скільки від мінімальної кількості певної речовини, відсутність якої, у свою чергу, призводить до затримки росту. Компенсація нестачі одного елемента іншим не можлива. Речовина, яка знаходиться в мінімальній кількості, регулює урожай і визначає величину і сталість його в часі.

Нестача одного з макро- або мікроелементів обмежує врожайність і не дозволяє рослині правильно поглинати інші життєво необхідні складові. Потрібно відмітити, що ефект «передозування» однієї з  складових є таким же, як і «дефіцит» – настає  пригнічення та блокування життєво важливих процесів.

ФІЗІОЛОГІЧНА ПОТРЕБА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У МІКРОЕЛЕМЕНТАХ  (За даними компанії «АДОБ ППЦ»)

Культура/Мікроелемент B Cu Fe Mn Zn Mo
Кукурудза ** ** ** ** *** *
Сорго * ** *** *** *** *
Соя * * *** *** ** ***
Пшениця * *** * *** * *
Ячмінь * *** * ** * *
Горох * * * *** * **
Соняшник *** ** * ** ** *
Цукрові буряки *** ** ** *** ** **
Ріпак *** * * *** * ***
Льон ** *** * * *** *
Помідори ** ** ** ** ** *
Огірки * ** * *** * *
Цибуля *** ** *** ** ** ***
Капуста білоголова *** ** * *** ** ***
Капуста цвітна *** ** * ** * ***
Морква *** *** * *** * *
Картопля ** * * ** ** *
Виноград *** ** *** *** *** *
Яблуня *** ** *** *** *** *

*** - «ключовий» мікроелемент; **- життєво важливий мікроелемент; *- важливий елемент;

Середні дані щодо виносу мезо- та мікроелементів

Культура Винос кг/т г/т
Сірка Кальцій Магній Цинк Марганець Мідь Бор Залізо
Пшениця озима Загальний 4 3 3 128 75 20 61 312
**Господарський 2 0 2 57 40 6 18 130
Господарський, % 52 1 53 45 53 28 29 42
Кукурудза Загальний 3 1 3 45 41 70 17 110
Господарський 1 0 1 35 4 2 6 28
Господарський, % 47 14 44 79 11 30 32 25
Ячмінь Загальний 3 2 1 46 23 14 49 130
Господарський 2 0 1 32 18 12 25 75
Господарський, % 60 3 63 69 77 84 50 58
Соняшник Загальний 5 27 19 59 95 38 140 270
Господарський 3 2 4 41 19 19 22 40
Господарський, % 56 6 18 68 20 50 15 15
Соя Загальний 6 34 11 65 167 18 91 493
Господарський 2 2 3 43 25 11 29 261
Господарський, % 31 5 25 66 15 61 32 53
Ріпак озимий Загальний 10 20 6 131 61 22 136 755
Господарський 6 2 3 48 35 4 40 527
Господарський, % 57 11 43 37 57 20 29 70

**Господарський винос — кількість поживних елементів які виносяться з поля основною і побічною продукцією.

Вище наведене свідчить, що культури потребують застосування окремих мікродобрив, які містять мікроелементи в доступній для рослин формі.

Враховуючи важливість та необхідність мікроелементів для рослин, компанія УКРАВІТ, на базі фабрики Агрохімікатів, в 2010 році, розпочала випуск  мінеральних добрив з мікроелементами ТМ АВАНГАРД.

Добрива з мікроелементами ТМ АВАНГАРД – це широкий асортимент комплексних висококонцентрованих рідких добрив з оптимально підібраними мікроелементами в хелатній формі.

БОР МАГНІЙ МІДЬ МОЛІБДЕН ЦИНК

Для швидкого надходження мікроелементів в клітини рослин використовуються спеціальні сполуки металів з комплексонами, які і отримали назву  хелатні сполуки.

Основні комплексони — ЕДТА – етилендіамінтетраоцтова кислота та ДTPA – діетилентриамінпентаоцтова кислота.

Комплекси з ЕДТА мають ряд переваг. Вони нетоксичні, добре розчиняються у воді, мають високу стійкість у широкому діапазоні рН (до 12), не руйнуються мікроорганізмами ґрунту, високорухливі, зберігають розчинність навіть при великих нормах фосфорних добрив, легко проникають через мембрани клітин рослини та проявляють антибактеріальний ефект. Залізо в добривах «АВАНГАРД® Р» міститься в комплексоні з ДТПА, що забезпечує максимальну доступність культурам цього важливого мікроелемента в широкому діапазоні рН (від 4 до 10), чого не забезпечує ЕДТА.

Лінійка марки «АВАНГАРД® Р» складається з широкого асортименту комплексних концентрованих рідких добрив з оптимально підібраним співвідношенням макро-, мезо-, мікро-та ультрамікроелементів в хелатній формі, які задовольняють фізіологічні потреби рослин та застосовуються для їх позакореневого підживлення або для передпосівної обробки насіння та посадкового матеріалу.

БАРАБОЛЯ БАРАКИ БОБОВІ ОВОЧЕВІ
ЗЕРНОВІ КУКУРУДЗА РІПАК КАНІСТРА СОНЯШНИК

При виробництві добрив використовується високоякісна сировина фірми AkzoNobel (Нідерланди). У залежності від марки добрив «АВАНГАРД®Р», їх склад відрізняється та є оптимальним для мінерального живлення рослин. Азот присутній в добривах в амідній, нітратній та амонійній формах. Мікроелементи цинк, мідь, марганець, кобальт хелатованi EДTA, залізо — ДTPA, що забезпечує їх високу рухливість і доступність  у широкому діапазоні рН.

Основні добрива марки «АВАНГАРД® Р» та їх застосування на культурах.

Назва добрив Норма, л/га Культури Застосування Кратність підживлень
Старт 0,5-3,0 На всіх культурах Передпосівна обробка насіння, на початку вегетації 1
АВАНГАРД® Р Зернові 1-2 Жито, пшениця, ячмінь, рис, овес, просо, сорго, тритікале, злакові трави Позакореневе підживлення 2-4
АВАНГАРД® Р Кукурудза 1-3 Кукурудза Позакореневе підживлення 1-3
АВАНГАРД® Р Буряк 1-3 Буряк цукровий, кормовий, столовий, морква столова Позакореневе підживлення 2-3
АВАНГАРД® Р Ріпак 1-2 Ріпак, гречка, ріпа капуста, льон, мак, , редька, гірчиця Позакореневе підживлення 2-4
АВАНГАРД® Р Соняшник 2-3 Соняшник Позакореневе підживлення 1-2
АВАНГАРД® Р Бобові 1-2 Соя, горох, квасоля, люцерна, вика, конюшина, люпин Позакореневе підживлення 1-3
АВАНГАРД® Р Картопля 1-2 Картопля Позакореневе підживлення 1-3
АВАНГАРД® Р Овочеві 1-3 Цибуля, часник, огірки, кавуни, динi, кабачки, патисони, цукіні, капуста Позакореневе підживлення 1-3
АВАНГАРД® Р Пасльонові 1-4 Томати, перець, баклажани, тютюн Позакореневе підживлення 2-4
АВАНГАРД® Р Плодово-ягідні 2-4 Плодово-ягідні насадження та кущі Позакореневе підживлення 2-4
АВАНГАРД® Р Виноград 1-2 Виноград Позакореневе підживлення 1-3
АВАНГАРД® Р   Квіти, трави 2-4 Кімнатні та садовi культури, газонні трави Позакореневе підживлення 2-4
АВАНГАРД® Р  Хвойні 2-4 Хвойні культури Позакореневе підживлення 2-4

Окрім комплексних добрив розроблених для окремих груп культур  компанія УКРАВІТ випускає ряд добрив, що містять основні елементи живлення та мікроелементи - АВАНГАРД® Р Азот+мiкро, АВАНГАРД® Р Фосфор+калій, АВАНГАРД® Р Кальцій+мiкро,  АВАНГАРД® Р Сiрка+азот+мiкро.

АЗОТ ТА МІКРО ФОСФОР І КАЛІЙ СІРКА АЗОТ МІКРО

АВАНГАРД® Р Азот+мiкро - концентроване рідке легкозасвоюване культурами добриво, яке містить сполуки сірки, азоту та збагачене мікроелементами. Застосовується для позакореневого підживлення культур, що легко засвоюють сірку, азот та мікроелементи.

Переваги препарату:

 • швидко забезпечує потреби рослин легкодоступними сполуками азоту та в мікроелементах;
 • активує обмінні процеси;
 • підвищує врожайність, поліпшує товарність та показники якості товарного врожаю;

АВАНГАРД® Р Фосфор+калій  ( фосфор -P2O5, 100 г/л, калій -K2O, 180 г/л) -концентроване рідке добриво, яке містить легкозасвоювані рослинами сполуки фосфору та калію. Застосовується для позакореневого і кореневого підживлення культур.

З метою досягнення максимального ефекту від позакореневого підживлення добривом «АВАНГАРД® Р Фосфор+калій», рекомендується його комбінувати в одному розчині з добривом «АВАНГАРД® Р Бор», «АВАНГАРД® Р Марганець», «АВАНГАРД® Р Цинк», «АВАНГАРД® Р Мідь».

Властивості добрива:

 • швидко забезпечує потреби рослин у сполуках фосфору та калію;
 • підвищує стійкість сільськогосподарських культур до грибкових хвороб;
 • підвищує зимо- та морозостійкість озимих культур;
 • підвищує урожайність та поліпшує товарність і якість товарного врожаю;

АВАНГАРД® Р Кальцій+мiкро  Концентроване рідке легкозасвоюване культурами добриво, яке містить кальцій та збагачене сполуками азоту, магнієм і мікроелементами. Застосовується для позакореневого і кореневого підживлення культур.

Властивості добрива:

 • запобігає прояву фізіологічних хвороб, які викликані браком кальцію;
 • поліпшує товарність плодів, їх транспортування та зберігання;
 • підвищує стійкість культур до небезпечних грибкових і фізіологічних хвороб;
 • підвищує врожайність культур на 10-15%;

АВАНГАРД® Р Сiрка+азот+мiкро  - концентроване рідке легкозасвоюване культурами добриво, яке містить сполуки сірки, азоту та збагачене мікроелементами.

Властивості добрива:

 • поліпшує на 10-20% коефіцієнт засвоєння сполук азоту культурами;
 • підвищує стійкість культур до хвороб, шкідників, посухи та низьких температур;
 • активую фіксацію атмосферного азоту бульбочковими бактеріями на бобових культурах;
 • поліпшує товарність та якість урожаю: збільшує вміст жирів у насінні соняшнику, ріпаку, сої, в коренеплодах та в овочевих культурах – цукристість, вміст вітамінів, у зерні – пшениці озимої – вміст та якість білку;

Всі препарати випускаються у формі розчинного концентрату.

Вони сумісні з більшістю засобів захисту рослин.

Загальні рекомендації щодо застосування мікродобрив.

Приготування робочого розчину. Перед застосуванням добрива потрібно підготувати обладнання для підживлення (протруювання): перевірити справність систем обприскувача, провести ретельне промивання баку, магістральних трубопроводів та наконечників на форсунках для розпилення робочої суміші. При приготуванні робочого розчину бак обприскувача (протруювального механізму) заповнюють водою на ½ або ¾ об'єму резервуара, вмикають режим змішування і додають макродобрива, потім добрива марки «АВАНГАРД® Р», пестициди відповідно до інструкцій їх застосування. Поверхнево-активні речовини додають в останню чергу, щоб запобігти утворенню надмірної піни. Далі долити бак обприскувача або протруювального механізму до повного об'єму, ретельно перемішати до повного розчинення складників. Бажано використовувати для приготування робочого розчину м'яку чисту проточну воду, яка має температуру не менше 12°С. При змішуванні добрив, потрібно обов'язково перевірити їх на сумісність: не повинен утворюватися осад, розшарування, збивання в грудки, неповне розчинення одного з препаратів тощо та провести попереднє тестування робочого розчину на фітотоксичність культур. При розчиненні великої кількості карбаміду можливе зниження температури, тому його потрібно додавати до робочого розчину в останню чергу. Робочий розчин потрібно використати повністю в день його приготування.

Особливості застосування. Обприскування проводити при температурі не вище 25°С, краще увечері або рано вранці. Не використовувати при інтенсивному сонячному випромінюванні, поривчастому вітрі, дощі.

Норма витрати робочого розчину. Отримання максимального результату залежить від витрати робочого розчину. Для польових культур норма витрати становить 200-400 л/га, для багаторічних плодово - ягідних насаджень 500-1000 л/га.

Гарантійний строк придатності. 3 роки з дати виробництва. При тривалому зберіганні можливе незначне утворення осаду, який розчиняється у воді або при збовтуванні i не впливає на якість та ефективність добрива.

Конкурентні переваги добрив марки «АВАНГАРД® Р»:

 • відповідають нормативам європейських стандартів щодо високої якості – ISO 9001:2009 та високої екологічності;
 • відповідають особливостям фізіології мінерального живлення культур;
 • активують фізіолого-біохімічні процеси рослин на клітинному рівні;
 • підвищують польову схожість та енергію проростання насіння;
 • сприяють  активному росту і розвитку кореневої системи;
 • компенсують втрати біологічно активних мікроелементів, які виносяться урожаєм;
 • проявляють фунгіцидні властивості;
 • підвищують стійкість культурних рослин до несприятливих умов навколишнього середовища (посуха, низька температура, різкі перепади температур, вилягання тощо);
 • покращують смакові та якісні показники товарної продукції (вміст білку, цукрів, вітамінів тощо);
 • можливо комбіновано застосовувати із засобами захисту рослин в одному робочому розчині, при цьому добрива знижують стрес культур та поліпшують ефективність дії засобів захисту рослин;
 • добрива високотехнологічні у застосуванні;
 • підвищують урожайність більшості культур на 10-20%, а технічних та садово-городніх культур — на 20-40%;
 • мають високу окупність однієї витраченої гривні на добрива за рахунок приросту врожайності.

Широкий асортимент комплексних висококонцентрованих рідких добрив з оптимально підібраними макро-, мезо-, мікро- та ультрамікроелементами в хелатній формі має високу окупність та добре зарекомендував себе серед сільгоспвиробників України