Мікродобрива

Мікродобрива

В умовах інтенсифікації сільськогосподарського виробництва України, підвищення врожайності культур призводить до збільшення виносу всіх елементів мінерального живлення, в тому числі мезо- та мікроелементів. Це потребує застосування окремих мікродобрив, які містять мікроелементи в доступній для культур формі позакоренево. Для швидкого надходження мікроелементів в клітини рослин використовуються спеціальні хелатні сполуки (сполуки металів з комплексонами). За допомогою мікродобрив покращується життєдіяльність рослини, інтенсифікується живлення через кореневу систему з ґрунту, підвищується ії стресостійкість.
До стресових умов можуть бути віднесені несприятливі зовнішні фактори які здатні спричинити небажаний вплив на сільськогосподарські культури. Усі стреси, які впливають на рослину, умовно поділяються на дві групи. Перша – штучні стресові чинники, вони виникають під час проведення запланованих технологічних операцій на полі, але іноді вони спричиняють негативний вплив. Прикладом чинників цієї групи можуть бути: фізичні пошкодження агрегатами, фітотоксичність внаслідок промивання діючих речовин ґрунтових гербіцидів, фітотоксичність внаслідок застосування посходових гербіцидів, опіки при недотриманні регламенту застосування добрив та пестицидів, тощо. Друга – природні стресові чинники. Прикладом чинників цієї групи є посуха, похолодання, надмірна та недостатня вологість, град тощо. С.-г. культури здатні відновлюватись від небажаних стресових чинників, але на жаль при цьому втрачається самий активний період вегетації: світловий день і волога, втрачається час, а головне – частина врожаю.
Майстерність агронома полягає в усуненні та мінімізації стресових ситуацій в технології вирощування сучасних сортів та гібридів с.-г. культур задля максимальної реалізації їх генетичного потенціалу.