Інсектициди на буряк

Інсектициди на буряк

tsukrovii-burjak

продуктскладкультурафаза внесеннянорма внесенняспектр дії
1Антигусінь, КСлямбда-цигалотрин, 50г/лцукровий бурякпрофілактично,0,15л/габурякові блішки, щитоноски, попелиці
при появі шкідника
2Антиколорад, КСімідаклоприд,150г/л,цукровий бурякпрофілактично,0,15л/габурякові блішки, щитоноски, попелиці
лямбда-цигалотрин, 50г/лпри появі шкідникабурякові довгоносики
3Антиколорад Макс, КСімідаклоприд,300г/л,цукровий бурякпри появі шкідника0,1-0,12л/габурякові блішки, щитоноски, попелиці
лямбда-цигалотрин, 100г/лбурякові довгоносики
4Димевіт, КЕдиметоат,400г/лбуряк цукр. і стол.при появі шкідника0,75-1л/гаклопи,попелиця листяна,блішки,муха і міль мінуючі,мервоїди
5Смерть жукам, ВГімідаклоприд, 700г/кгцукровий бурякобробка насіння0,14-0,15кг/1п.од.бурякові довгоносики, дротяники і несправжні дротяники
внесення в рядки при сівбі2кг/гагрунтові і наземні шкідники
6Фас, КЕальфа-циперметрин,100г/лцукровий бурякпрофілактично0,2-0,25л/гадовгоносики, блішки, попелиці
7Хлорпірівіт-Агро,КЕхлорпірифос,500г/л, циперметрин,50г/лцукровий бурякпри появі шкідника0,8-1л/гасаранові шкідники, довгоносики,щитоноски,попелиці
8Ципервіт-Агро,КЕциперметрин,250г/лцукровий бурякпрофілактично0,4л/гапідгризаючі совки, довгоносики