Роль елементів живлення для сільськогосподарських культур. Мікродобрива Інтермаг – гарантія повноцінного підживлення.

Роль елементів живлення для сільськогосподарських культур. Мікродобрива Інтермаг – гарантія повноцінного підживлення.

Важливе значення для росту, розвитку та врожайності сільськогосподарських культур має їх живлення. Науковими даними доведено, що не менше 40-50% приросту врожаю всіх сільськогосподарських культур в останні роки одержують за

рахунок збільшення застосування добрив. Добрива не тільки підвищують урожай сільськогосподарських культур, а й сприяють покращенню його якості. При внесенні відповідних добрив збільшується вміст білку в зерні пшениці та інших культур, підвищується вміст цукру в коренеплодах буряків, крохмалю в бульбах картоплі, олії в насінні олійних культур, міцність волокна льону.

пшениця БАРАКИ КУКУРУДЗА

Застосування добрив посилює стійкість культурних рослин до хвороб, шкідників та інших несприятливих факторів зовнішнього середовища, сприяє активізації мікробіологічних процесів в ґрунті, зміні реакції ґрунтового розчину в бажаному напрямі і ,в цілому, підвищує родючість землі.

В останні роки багато виробників сільськогосподарської продукції відчули необхідність в більш повному (комплексному) живлені культур, що вирощуються.

Для нормального росту та розвитку рослини потребують макро- та мікроелементів, але отримати високі і сталі врожаї високоякісної продукції можливо лише за науково обґрунтованого їх використання.

Кожен спеціаліст знає, що найвищу врожайність і якість продукції не можна отримати пропускаючи або несвоєчасно виконуючи хоча б один агротехнічний захід. Лише всі технологічні операції в комплексі - підготовка ґрунту, якість насіння та глибина посіву, засоби захисту рослин, добрива для ґрунтового і листкового підживлення – дають приріст урожаю та забезпечують економічну ефективність.

Для нормального росту і розвитку рослинам, крім вуглецю (C), водню (Н) і кисню (O), які рослина отримує з повітрям і водою, також необхідні  макроелементи: азот (N), фосфор (P), калій (K), кальцій (Ca), магній (Mg), сірка (S) та мікроелементи: залізо (Fe), марганець (Mn), цинк (Zn), мідь (Cu), бор (B), молібден (Mo), хлор (Cl), натрій (Na), кремній (Si), кобальт (Co),алюміній (Al) і деякі інші елементи живлення.

Асортимент мінеральних добрив включає прості, (що містять тільки одну діючу (поживну) речовину – азот, фосфор або калій і комплексні, містять два або більш діючих речовин. Комплексні добрива можуть містити не тільки макроелементи, але й мікроелементи (бор, молібден і ін.). Найважливішим показником якості добрив є вміст в них корисних для рослин  діючих речовин. На теперішній час вміст їх в добривах вимірюється з розрахунку на елементарний азот (N), п’ятиокис фосфору – фосфорний ангідрид (Р2О5) і оксид калію (К2О). Відповідно до цього, обсяги добрив вимірюються в їх фізичній вазі в перерахунку на 100% поживних речовин (наприклад, 100 т карбаміду у фізичній вазі, враховуючи, що в цьому виді добрива міститься 46% азоту, в перерахунку на діючу речовину складуть 46 т).

Для оптимізації азотного живлення рослин у сільському господарстві широко використовуються азотні мінеральні добрива. Їх значення зумовлене тим, що азот входить до складу рослинних білків, амінокислот, нуклеїнових кислот та інших життєво важливих сполук.

Рослини засвоюють лише мінеральний азот у формі іонів амонію (NH4+), нітрат-іонів (NO3-) та амідній (NO2-).

За нестачі азоту спостерігається гальмування росту рослин, послаблюється утворення бокових пагонів і коренів, спостерігається дрібнолистковість, тощо. Основною зовнішньою ознакою дефіциту азоту є блідо-зелене забарвлення листків, поява некрозів, висихань і відмирань тканин.

Прояви дефіциту азоту на кукурудзі
kukuruza-8

Фосфор, як і азот, - важливий елемент живлення рослин, який засвоюється ними у рухомій формі  Р2О5. Фосфор у рослинному організмі входить до складу білків, нуклеїнових кислот, фосфоліпідів, фосфорних ефірів цукрів, нуклеотидів (АТФ, НАДФ), вітамінів тощо.

Зовнішніми ознаками нестачі фосфору є синювато-зелене з бронзовим відтінком забарвлення листків, які стають дрібними та вузькими, гальмується ріст та дозрівання урожаю.

Ознаки нестачі фосфору на кукурудзі
дехвіцит фосфору

У рослинних тканинах міститься багато калію - 0,5-1,2% до сухої маси. Особливо його багато в молодих тканинах. Основними функціями іонів калію є стабілізація структури мітохондрій і хлоропластів, регулювання колоїдно-хімічних властивостей цитоплазми, активація багатьох ферментних систем. Він відіграє важливу роль у поглинанні і транспорті води. Рослини засвоюють калій з ґрунту у формі іону К+.

За нестачі калію у рослин жовтіє листя, причому спочатку старе, пожовтіння розпочинається з країв, які згодом стають бурими, гальмується розтягнення і ріст клітин, знижується апікальне домінування тощо.

Симптоми нестачі калію на кукурудзі
БРАК КАЛІЮ

Крім основних елементів живлення для нормального розвитку рослинам  також необхідні і мікроелементи. Незважаючи на приставку «мікро» їхня роль в життєдіяльності організмів є надзвичайно важливою. Мікроелементи прискорюють розвиток рослин, дозрівання насіння, підвищують стійкість рослин до хвороб та несприятливих умов середовища.

Помічено, що рослини починають проявляти ознаки мікроелементного голодування при нестачі хоча б одного елемента, якого потрібно всього лиш кілька грамів на гектар.

Вміст мікроелементів та доступність їх для рослин в значній мірі залежить від типу ґрунту та форми в якій вони перебувають у ґрунтовому розчині. Найменше мікроелементів міститься у легких дерново-підзолистих ґрунтах Полісся. Чорноземи та ґрунти з високим вмістом гумусу містять і більше мікроелементів. На зрошуваних землях за високого вмісту мікроелементів відмічається міграція рухомих форм в нижні горизонти.

Мікроелементи не можуть бути замінені іншими речовинами і їх нестача обов’язково має бути поповнена з урахуванням форми, в якій вони будуть находиться в ґрунті. Рослини можуть використовувати мікроелементи тільки у водорозчинній формі (рухомій формі мікроелементу), а нерухома форма може бути використана рослиною після протікання складних біохімічних процесів за участю гумінових кислот ґрунту. В більшості випадків ці процеси протікають дуже повільно, а при рясному поливі ґрунту значна частина рухомих форм мікроелементів, що утворилися, вимивається.

Кваліфіковане застосування мікродобрив передбачає попереднє визначення в ґрунтах рухомих форм мікроелементів, врахування надходження їх з опадами, з мінеральними і органічними добривами та винос їх з урожаєм певних культур.

Найбільше мікроелементів виносять рослини, що вирощуються на зрошенні на фоні високих доз мінеральних та органічних добрив.

Рослини підвищеного виносу мікроелементів з невисокою і середньою здатністю їх засвоювати – це цукровий, кормовий, столовий буряк, морква, овочі, соняшник, багаторічні злакові та бобові трави.

Рослини невисокого виносу мікроелементів і високої здатності до їх засвоєння – картопля, кукурудза, зернобобові, зернові злакові.

Нестачу тих чи інших мікроелементів можна визначити і за зовнішніми ознаками рослин.

Велику потребу в мікроелементах відчувають наступні культури:

 • ріпак, соя, соняшник, цукрові буряки, буряк столовий, капуста кольорова і білокачанна, кольрабі, селера коренева, капуста брюссельська, яблуня, вишня, слива - в борі;
 • зернові, капуста салатна, буряк столовий, морква, шпинат, цибуля на зелень - в міді;
 • зернові, боби, горох, огірок, салат качанний, редис, редька, шпинат і буряк столовий - в марганці;
 • кольорова капуста, соя, салат качанний, шпинат - в молібдені;
 • кукурудза, боби, овочеві, яблуня, груша - в цинку.

Гострий дефіцит магнію викликає "мармуровість" листя. При нестачі заліза, характерній для карбонатних або перезволожених ґрунтів, внаслідок порушення синтезу хлорофілу розвивається хлороз - листя втрачає зелене забарвлення, біліє й передчасно опадає. Характерні ознаки борного голодування - хлороз і відмирання точок росту. При браку міді також спостерігається хлороз, сповільнюється ріст і затримується цвітіння рослин. У зернових при гострому дефіциті міді біліють кінчики листя ("хвороба обробки" або "біла чума"), колос не розвивається, у плодових виникає суховерхість. Зовнішні прояви нестачі молібдену у бобових культур схожі з ознаками азотного голодування - листки яскраво-зеленого кольору, деформуються і відмирають. У решти культур, як правило, розвивається жовта плямистість листя, у огірка - хлороз на краях листків. Рослини частіше відчувають недолік молібдену на кислих ґрунтах. Найвиразніше він проявляється на посівах конюшини, цвітної капусти, томатів. Ознаки нестачі цинку - хлороз листя з подальшим їх відмиранням, розетковість (яблуня, вишня, айва) або дрібнолистковість (томати). Листки ростуть нерівномірно, стають асиметричними, з хвилястими краями. Частіше страждають плодові культури на нейтральних і слаболужних  ґрунтах з високим вмістом фосфору. При прояві ознак нестачі мікроелементів проводять підживлення відповідними препаратами.

Дефіцит бору на буряках (мал. 1, 2) та соняшнику (мал. 3)
БРАК БОРУ БУРЯК ЗНОВУ БРАК БОРУ БУРЯК ЩЕ БРАК БОРУ СОНЯШНИК
Ознаки дефіциту магнію на буряках (мал. 1), пшениці (мал. 2) та огірках (мал. 3)
Брак магнію mg-4 БРАК МАГНІЮ ЗЕРНОВІ БРАК МАГНІЮ У ОГІРКІВ
Ознаки дефіциту марганцю у ріпаку (мал. 1) та сої (мал. 2), міді у пшениці (мал. 3) та цинку у кукурудзи (мал. 4)
БРАК МАРГАНЦЮ РІПАК БРАК МАРГАНЦЮ У СОЇ БРАК МІДІ ПШЕНИЦЯ БРАК ЦИНКУ

Компанія «ІНТЕРМАГ», являючись одним із лідерів ринку, пропонує виробникам великий асортимент мікродобрив з різними властивостями.

Асортимент добрив для позакореневого підживлення компанії можна поділити на 5 основних груп:

I. Препарати з біостимулюючими і антистресовими властивостями
Препарат з біостимулюючими властивостями - ІНТЕРМАГ - ТИТАН

Препарат з антистресовими властивостями - ОПТИСИЛ
II Рідкі добрива

„ИНТЕРМАГ”
ІІІ Ультра мікрогранульовані хелати

«МІКРОХЕЛАТ»
БАГАТОКОМПОНЕНТНІ ДЛЯ ПОЛЬОВЫХ,ГОРОДНІХ І САДОВИХ КУЛЬТУР:ОДНО І ДВОСКЛАДОВІ:ОДНОКОМПОНЕНТНІ ДЛЯ ПОЛЬОВИХ, ГОРОДНІХ, САДОВИХ І ТЕПЛИЧНИХ КУЛЬТУР:
зернові, олійні, соняшник, буряк, кукурудза, картопля, соя, бобові, коренеплідні, цибулеві, капустяні, томати, плодово-ягіднібор, моно мідь, моно цинк, моно марганець, моно залізо, фосфор, кальцій, молібден, калій, нітромаг, РК 10:18, фосфороцинкМІКРОХЕЛАТ Fe-13 (EDTA)

МІКРОХЕЛАТ Fe-11 (DTPA)

МІКРОХЕЛАТ Cu-15 (EDTA)

МІКРОХЕЛАТ Mn-13 (EDTA)

МІКРОХЕЛАТ Zn-15 (EDT)
IV. Кристалічні водорозчинні добрива „ИНТЕРМАГ”V. Кристалічні водорозчинні добрива „МІКРОКОМПЛЕКС”
Для позакореневого підживлення і фертигації:
ІНТЕРМАГ - ФОСФО 11/53/5 + мікроелементи

ІНТЕРМАГ - ОПТІ 20/20/20 + мікроелементи

ІНТЕРМАГ - НІТРО 31/12/10 + мікроелементи

ІНТЕРМАГ - КАЛІ 11/12/38 + мікроелементи
Для позакореневого підживлення:
БОРОСУЛЬФ 8/11 + мікроелементи МІКРОКОМПЛЕКС

МІКРОКОМПЛЕКС СУЛЬФІ
КАНІСТРА ІНТЕРМАГ – ТИТАН - рідке добриво з біостимулючими властивостями, його основна функція полягає в тому, щоб активувати фізіологічні процеси в рослинах, зробити їх більш інтенсивними і ефективними. До складу добрива входить титан (Ti) = 8,5 г / л - ультра елемент, про роль якого багато виробників добрив просто забули, але ж саме він якісно активує життєві процеси в рослині, забезпечує транспортну функцію і підсилює перенесення діючих речовин (як добрив, так і засобів захисту) в тканини рослини. Завдяки цьому ІНТЕРМАГ - TИТАН безпосередньо впливає на найбільш важливі агробіологічні параметри культур, приносячи відчутну користь в рослинництві. На зернових, ріпаку, буряках, кукурудзі, бобових, плодово-ягідних культурах, полуниці, суниці, малині, помідорах, огірках, перці, цибулі, коренеплодах, капусті і інших овочевих, винограді - рекомендована норма витрати - 0,2 л / га. Рекомендована кількість підживлень - 1-2

Використання ІНТЕРМАГ – TИТАН призводить до:

 • Істотного збільшення врожайності рослин;
 • Значного збільшення розміру (біомаса) рослин;
 • Підвищення біологічної якості врожаю;
 • Зміцнення природної опірності рослин до стресових умов.
ОПТИСИЛ ОПТИСИЛ індукує дію захисних механізмів, стимулює рослину для створення міцних клітинних стінок і регулює поглинання макро- і мікроелементів (особливо фосфору). ОПТИСИЛ рекомендується для листового підживлення і фертигації всіх культур. Препарат має нейтральний рН і добре змішується з більшістю доступних на ринку агрохімікатів. Рекомендації щодо застосування: ОПТИСИЛ рекомендується застосовувати в певних критичних стадіях розвитку рослин через кожні 10–14 днів.  Для покращення поглинання фосфору з грунту: 2-3 обробки, кожні 5-7 днів.

ОПТИСИЛ - це унікальний антистресовий кремнієвий препарат. Використовується для активації природних імунних систем рослин, а саме:

 • стимулює утворення хлорофілу, підвищує фотосинтез і транспорт асимілятів,.
 • скорочує вплив стресів (особливо посухи), що негативно впливають на ріст і розвиток рослин,
 • стимулює розвиток рослин і підвищення врожайності.

ФЕРТИГАЦІЯ Підживлення треба виконувати у вигляді водного розчину, концентрація робочого розчину повинна складати 0,1–0,2 л препарату на 1 000 л розчину (0,5-1 л / га). ‚

Полив здійснювати 0,1% розчином препарату (100 мл на 100 л воды). На протязі вегетаційного періоду здійснювати 3–6 операцій.

Рекомендована витрата при одній обробці - 0,5 л / га.

Рекомендована кількість підживлень - 2-5.

Основні переваги використання препарату ОПТИСИЛ:

 • Збільшення стійкості до стресів (посуха, холод, засолення ґрунтів та інші).
 • Обмеження інфекції патогенів та шкідників (покращує резистентність клітинних стінок для ферментів вироблених патогенами).
 • Зниження транспірації під час посухи.
 • Підвищення стійкості до механічних пошкоджень рослин і фруктів (наприклад під час збору врожаю і транспортування).
 • Підвищення врожайності рослин (до 30%).

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РІДКІ ДОБРИВА «ІНТЕРМАГ» для позакореневого підживлення  випускаються для ряду сільськогосподарських, овочевих, садових культур.

zboza-1-768x893 soja-768x893 olijni-768x893 kukurudza-768x893 kartoplja-768x893 burjak-768x893

Виробництво цих добрив базується на  технології INT. Технологія INT (Innovative Nutrient Transfer) компанії ІНТЕРМАГ була розроблена з метою покращення ефективності дії добрив і біостимуляторів. INT збільшує швидкість і ефективність вбирання, транспортування і використання поживних і стимулюючих речовин в рослині, завдяки належній розробці та індивідуально підібраним компонентам органічного походження для конкретних добрив і біостимуляторів. Завдяки технології INT рослини "визнають" поживні і стимулюючі речовини, як продукти власного метаболізму, при цьому вони раціонально і ефективно транспортуються через луб (флоема) і деревину(ксилема).

Переваги технології INT і вигода для фермера

 • Швидке поглинання рослинами прийнятих поживних і стимулюючих речовин
 • Швидкий транспорт речовин всередину рослини (також ті поживні речовини, які важко переміщаються, наприклад Ca)
 • Швидка реакція рослин на листову обробку, особливо в критичних фазах росту і розвитку
 • Більш ефективне використання рослинами стимулюючих речовин - стимулююча дія на величину і якість врожаю.
 • Мінімальні втрати врожаю в умовах стресу.
 • Значне зниження ризику вимивання дощем застосовуваних агрохімікатів

Науковими дослідженнями останніх років встановлено, що для рослин найбільш ефективні біологічно активні мікроелементи в формі комплексонів (хелатів) металів. Хелати - це комплексні металоорганічні сполуки, які легко розчиняються в воді та добре доступні рослинам.

Серія добрив МІКРОХЕЛАТ призначена для позакореневого підживлення рослин, фертигації та гідропоніки, щоб ефективно усувати недоліки певних мікроелементів: міді, заліза, цинку і марганцю.

fe-11-e1453294170268 fe-13-e1453293420283 cu-15-e1453292510233 mn-13-e1453295359599 zn-15-e1453297924296

Також для позакореневого підживлення пропонуються КРИСТАЛІЧНІ ВОДОРОЗЧИННІ КОМПЛЕКСИ мікроелементів з вмістом як окремих елементів живлення (NPK), так і з оптимальним комплексом, що знаходяться в легкодоступній для рослин формі.

FRITO-LAY SUNCHIPS phospho-e1453364371983 kali-e1453365299475 FRITO-LAY SUNCHIPS borosulf-768x893 sulfi-e1453371882323

Основна їх перевага в тому, що вони мають значно більшу розчинність ніж солі неорганічних кислот.

Через погано розвинену або хвору кореневу систему, за  посушливої або дощової погоди, заморозків, часто спостерігається «голодування» рослин - вони не засвоюють або навіть «блокують» поглинання поживних речовин із ґрунту. Позакореневе підживлення безпосередньо через листя стає для таких рослин «інтенсивною терапією». Поживні складові, нанесені на лист за допомогою оприскувача, всмоктуючись, проходять той самий шлях синтезу, що і елементи, які поступили в рослину через кореневу систему, але в 5-8 разів швидше. Позитивний результат від позакореневого підживлення помітний вже через 1-3 дні, а іноді і через декілька годин.

Завдяки позакореневому підживленню підвищуються і формуються якісні та кількісні показники врожаю, скорочуються втрати добрив, внесених в грунт, економиться час і кошти. У разі, якщо нестача будь-якого елементу живлення виявляється  тільки в середині літа - позакореневе підживлення стає єдиним ефективним способом усунення виниклого дефіциту.

Характерною рисою пропонованих мікродобрив «ІНТЕРМАГ» є можливість швидкого, якісного та ефективного регулювання балансу поживних складових в вирощуваних групах сільськогосподарських рослин і культур. Використані в якості джерел життєзабезпечуючих елементів у відповідних пропорціях, ці мікродобрива сприяють оптимізації біо- та фізико-хімічних процесів в рослинах - відрізняються низькою токсичністю, високою технологічністю і економічною ефективністю.