Стимулятори росту

Стимулятори росту

raps pshenitsja kukuruza kartofel tsukrovii-burjak

 

 

Агрінос А

Перший на світовому ринку консорціум мікроорганізмів!!!
Агрінос А – це бактеріальний препарат, що призначений для покращення родючості грунту та підвищення продуктивності сільськогосподарських культур.
Препарат сертифікований для органічного землеробства.

Агрінос ААгрінос ААгрінос А

 

Склад мікробного консорціуму Агрінос А:
Агрінос А містить більше 100 штамів корисних та коменсальних бактерій із 10 різних Родин (27 видів). Препарат включає представників аеробних та анаеробних мікроорганізмів.

 

Механізм дії мікробного консорціуму Агрінос А:

 1. Агрінос А стимулює ріст та розвиток кореневої системи сільськогосподарських культур.

Після потрапляння препарату у грунт починається формування повноцінної колонії, що складається із корисних та коменсальних мікроорганізмів. Даний процес активізується під впливом кореневих виділень рослин (цукри, флаваноїди).
В результаті природної взаємодії рослини отримують гормони, зокрема гетероауксини, що стимулюють гілкування кореневої системи.

 1. Агрінос А підвищує доступність макро-, мезо- та мікроелементів і сприяє зниженню засоленості грунту.

Завдяки вдалій комбінації аеробних та анаеробних бактерій із 10 різних родин відбувається збільшення доступності елементів живлення на різних глибинах.
Багато родин є мультифункціональними і «страхують» функції одна-одної.

 1. Агрінос А покращує мінералізацію органічних залишків культури попередника.

До складу Агрінос А входять 6 штамів целюлозолітичних бактерій, що сприяють швидшому розкладанню пожнивних залишків.

 1. Агрінос А оздоровлює грунт.

За рахунок збільшення вмісту корисних мікроорганізмів Агрінос А попереджує заселення грунту потенційно небезпечною мікрофлорою, що створює оптимальні умови для росту рослин.

 1. Агрінос А сприяє відновленню родючості грунту

Діяльність корисних мікроорганізмів позитивно впливає на відновлення природної родючості грунту. Також, за рахунок збільшення вмісту водорозчинних форм Кальцію відбувається оструктурювання грунту, покращується агрегатування та знижується його ущільнення .

 

Унікальність мікробного консорціуму Агрінос А:

Традиційні для ринку
мікробні препарати
Агрінос А
Містять декілька штамів мікроорганізмів із однієї або декількох родин Містить більше 100 штамів мікроорганізмів із 10 різних родин
Представлені виключно Аеробними видами Представлений Аеробними та Анаеробними видами
Мікроорганізми у активному стані Мікроорганізми у стані цист і спор
Активні мікроорганізми бояться ультрафіолету, тому застосовувати продукт можна лише вночі або у похмуру погоду Спори та цисти не бояться ультрафіолету, тому застосовувати продукт можна у будь-який час доби
Є суттєві обмеження щодо бакових сумішей Можна використовувати в бакових сумішах із КАС, РКД та більшістю пестицидів
Термін зберігання досить короткий (6-12 місяців) при дотриманні температури на рівні +5С Термін зберігання 36 місяців при температурі у межах від +5С до +25С

 

Рекомендації по застосуванню мікробного консорціуму Агрінос А:

Культура Норма Кратність Терміни та спосіб внесення
Пшениця та ячмінь 1,5 л/га 1 - Обприскувачем окремо або у баковій суміші із КАС перед лущенням стерні попередника чи у передпосівну культивацію.
Озимий ріпак 1,5 л/га 1
Кукурудза 1,5 л/га 1 - Обприскувачем окремо чи у баковій суміші із КАС або із грунтовим гербіцидом із обов'язковою заробкою в грунт.
- Із посівом у насіннєве ложе у баковій суміші із РКД.
- Міжрядне підживлення у баковій суміші із КАС.
Соняшник 1,5 л/га 1
Соя 1,5 л/га 1 - Обприскувачем у передпосівну культивацію або із посівом у насіннєве ложе у баковій суміші із РКД.
Цукрові буряки 2,0-4,0 л/га 1
Картопля 2,0-4,0 л/га 1 - Обприскувачем у передпосівну культивацію або одночасно із посадкою бульб.
Садово-ягідні культури 2,0-3,0 л/га 1-4 - Фертигація по краплинній стрічці окремо або у комбінації із Агрінос Б.
- Перший раз якомога раніше навесні при Т грунту від +5⁰С. В подальшому із періодичністю 1 раз на місяць.
Овочеві культури 2,0-3,0 л/га 1-4 - Обприскування грунту до посіву/посадки овочевих культур із обов’язковою заробкою або шляхом фертигації по краплинній стрічці окремо або у комбінації із Агрінос Б.
- Перший раз перед посівом або по факту висадки за умов досягнення Т грунту +5⁰С. В подальшому із періодичність 1 раз на місяць.
Овочеві культури
(розсада)
3 л/ 1000 л води 1-4 - Проливання розсади окремо або у комбінації із Агрінос Б.
- Перший раз по факту висіву. В подальшому із періодичністю 1 раз на тиждень.

 

Особливості застосування мікробного консорціуму Агрінос А:
Агрінос А призначений для грунтового застосування і може вноситися по мірі необхідності на протязі вегетації.
Агрінос А  можна застосовувати у бакових сумішах із Агрінос Б, а також із більшістю рідких добрив (в тому числі із КАС та РКД) та продуктами для захисту рослин.
Змішування із рідкими добривами проводять в наступному порядку: Вода → Добриво або Хімічні речовини → Агрінос А. Перед застосуванням рекомендовано провести тест на сумісність.
Не змішувати із концентратами та препаратами на основі міді, колоїдної сірки та препаратами бактерицидної дії.
Агрінос А можна застосовувати для фертигації на всіх типах ґрунтів незалежно від діапазону рН.

 

 

Агрінос Б

Агрінос Б – Біостимулятор та Антистресант зі збалансованим комплексом елементів живлення!!!
Препарат здійснює потужну біостимулюючу дію та знижує негативний вплив від дії абіотичних стресів (засуха, хімічні чинники та інші).
Препарат сертифікований для органічного землеробства.
Агрінос БАгрінос БАгрінос Б

 

Склад біостимулятора Агрінос Б:

Складові Вміст
Протеїн 6,2 %
Вільні амінокислоти 4,5 %
Хітозан, Глюкозамін 4%
Вуглець 7,2%
Азот 1,2%
Калій 0,7%
Залізо 46 мг/кг
Магній 5,6 мг/кг
Мідь 6 мг/кг
рН 4

 

Особливості складників біостимулятора Агрінос Б:
Агрінос Б виготовлений в результаті біоферментації екзоскелету креветки, що забезпечує високу ефективність та біодоступність його основних складників.

 • L-Амінокислоти та Протеїни підвищують стійкість рослин до стресів;
 • Хітозан та Глюкозамін – покращують імунітет та підвищують ефективність використання наявної вологи (для формування одиниці сухої речовини рослини витрачають на 26-43% менше вологи).
 • Вуглець, Азот, Калій, Магній, Залізо та Мідь в легкодоступних формах прискорюють обмін речовин та підвищують ефективність фотосинтезу.

За рахунок комбінації потужних складників Агрінос Б надає можливість у більш повній мірі розкрити генетичний потенціал сучасних гібридів сільськогосподарських культур.

 

Концепт роботи біостимулятора Агрінос Б:

 1. Агрінос Б покращує стресостійкість рослин.

Природньою реакцією рослин на будь-які абіотичні стреси (посуха, пестицидний вплив та ін.) є часткова або повна зупинка фотосинтетичної активності.
За рівноцінних умов Агрінос Б посилює фотосинтез та покращує процес утворення  цукрів. В результаті цього оброблені рослини можуть повноцінно функціонувати та менше страждають від згубної дії абіотичних стресів.

 1. Агрінос Б покращує посухостійкість рослин.

Повітряна посуха є вкрай небезпечним явищем. Зазвичай вона виникає в період дуже високих температур та призводить до перегрівання рослин. У особливо критичні періоди цвітіння та наливу зерна це являється причиною стерилізації пилку, гіршого запилення та формування щуплих зерен.
Транспірація являється природним запобіжником, що попереджує перегрів рослин. Від ефективності цього процесу багато в чому залежить продуктивність культури в цілому.
За рівноцінних умов Агрінос Б посилює транспірацію, що призводить до зниження температури листків  та посилення посухостійкості рослин.

 1. Агрінос Б покращує засвоєння макро- та мікроелементів.

За рівноцінних умов Агрінос Б посилює ефективність фізіологічних процесів у рослинах, в результаті чого від кореневої системи до листків потрапляє більше поживних речовин.
Також Агрінос Б слугує надійним партнером у бакових сумішах із добривами та підвищує проникність мінеральних елементів крізь листкову пластинку.

 1. Агрінос Б покращує енергію проростання насіння зернових культур та сприяє їх швидкому укоріненню.

За рівноцінних умов Агрінос Б покращує розвиток зернових культур на початковому етапі органогенезу. Оброблене насіння дає більш дружні сходи, а молоді рослини формують розгалужену кореневу систему та мають більш розвинений листовий апарат.

 

Рекомендації по застосуванню біостимулятора Агрінос Б:

Культура Норма Кратність застосувань Терміни та спосіб внесення
Пшениця та ячмінь 2,0-3,0 л/т 1 -  Протруювання насіння
Озима пшениця та ячмінь 1,0-1,5 л/га 1-3 -  3-4 листка (осінь)

-  Кущення

-  Прапорцевий лист

Озимий ріпак 1,0-1,5 л/га 1-3 -  4-8 листків (осінь)

-  Відновлення вегетації

-  Початок бутонізації

Кукурудза 1,5-2,0 л/га 1-3 -  3-5 листків

-  7-9 листків

-  Перед викиданням волоті

Соняшник 1,5-2,0 л/га 1-3 -  2-4 листка

-  6-8 листків

-  Фаза зірочки

Соя 1,5-2,0 л/га 1-3 -  1-2 трійчасті листки.

-  Активна вегетація

-  Початок бутонізації.

Цукрові буряки 1,5-2,0 л/га 2-3 -  4-6 листків

-  Змикання міжрядь

-  Через 3-4 тижні

Картопля 1,5-2,0 л/га 2-3 -  Поява сходів (стебло 10-15 см)

-  Змикання рослин в рядку

-  Через 3-4 тижні

Садово-ягідні культури 1,5-2,0 л/га 3-8 -  Обприскування вегетуючих рослин із періодичністю у 10-14 днів
Овочеві культури 1,5-2,0 л/га 3-8 -  Обприскування вегетуючих рослин із періодичністю у 10-14 днів
Овочеві культури

(розсада)

3 л/ 1000 л води 1-4 -  Проливання розсади окремо або у комбінації із Агрінос А.

-  Перший раз по факту висіву. В подальшому із періодичністю 1 раз на тиждень.

 

Особливості застосування біостимулятора Агрінос Б
Агрінос Б призначений для листового застосування як біостимулятор та антистресант.
Агрінос Б  можна застосовувати у бакових сумішах із більшістю рідких добрив (в тому числі із КАС та РКД) та продуктами для захисту рослин.
Змішування із рідкими добривами проводять в наступному порядку: Вода → Добриво або Хімічні речовини → Агрінос Б. Перед застосуванням рекомендовано провести тест на сумісність.
Агрінос Б можна застосовувати для фертигації у баковій суміші із Агрінос А на всіх типах ґрунтів незалежно від діапазону рН.
Перед використанням ретельно перемішати.

 

 

Сайліф Гель ПАУЕР (10-42-10)

Висококонцентроване гелеве NРК-добриво для листового застосування під час ранніх фаз розвитку с.г. культур.
Сайліф Гель ПАУЕР (10-42-10)

 

Ключові переваги Сайліф Гель Пауер:

 • Покращує засвоєння фосфору на ранніх етапах, особливо при низьких температурах повітря та при дефіциті фосфору у грунті;
 • Сприяє більш активному укоріненню с/г культур;
 • Покращує закладку генеративних органів;
 • Стимулює ранній ріст рослин та сприяє успішному цвітінню.

 

Склад Сайліф Гель Пауер:

Елементи живлення Вміст,
% (М/М)
Вміст,
г/л
Азот (N), загальний 9.9% 161
Азот нітратний (NO3) 2.6% 42
Азот амідний (NH2) 7.3% 119
Фосфору Пентоксид (P2O5) 42% 683
Калію оксид (K2О) 9.8% 159
Залізо (Fe) 0.06% 0.93
Марганець (Mn) 0.025% 0.41
Цинк (Zn) 0.01% 0.16
Мідь (Cu) 0.002% 0.035
Бор (B) 0.01% 0.16
Молібден (Mo) 0.0018% 0.03
рН (1.5% розчин) 2.4-2.5
Густина 1.63

Fe, Mn, Zn, Cu - хелатовані EDTA

 

Рекомендації по листовому застосуванню Сайліф Гель Пауер:

Культура Доза,
кг/га
Кратність Період застосування
Пшениця та Ячмінь 1.0-1.5 1-2 Від 2-3 листків восени до кінця кущення навесні
Ріпак 1.0-2.0 1-2 4-8 листків восени та відновлення вегетації навесні
Кукурудза 1.0-2.0 1-2 3-5 листків
Соняшник 1.0-2.0 1-2 2-4 листки
Соя 1.0-2.0 1-2 1-2 трійчастих листка
Цукровий буряк 1.0-2.0 1-2 4-6 листків
Картопля 1.0-2.0 1-2 Після появи 100% сходів
Садово-ягідні культури 1,0-3,0 1-3 Від розпускання бруньок до утворення бутонів

При листовому застосуванні оптимальна концентрацію робочого розчину 0,5% (0.5 кг/100 л води).

 

 

Сайліф Гель ЕКВІ (17-17-17)

Висококонцентроване гелеве NРК-добриво для листового застосування під час фаз активного вегетативного розвитку с.г. культур.
Сайліф Гель ЕКВІ (17-17-17)

 

Ключові переваги Сайліф Гель Екві:

 • Універсальна формула NРК добрива із вмістом Магнію та мікроелементів;
 • Забезпечує додаткове живлення рослин у ранні періоди та в середині інтенсивного розвитку;
 • Зменшує стрес рослин викликаний поганим кореневим живленням;
 • Не містить хлору.

 

Склад Сайліф Гель Екві:

Елементи живлення Вміст,
% (М/М)
Вміст,
г/л
Азот (N), загальний 16.5% 276
Азот нітратний (NO3) 3.6% 60
Азот амідний (NH2) 12.9% 215
Фосфору Пентоксид (P2O5) 17% 284
Калію оксид (K2О) 16.6% 277
Магній (Mg) 2.0% 33
Залізо (Fe) 0.06% 1.0
Марганець (Mn) 0.02% 0.4
Цинк (Zn) 0.01% 0.2
Мідь (Cu) 0.002% 0.04
Бор (B) 0.01% 0.2
Молібден (Mo) 0.0018% 0.03
рН (1.5% розчин) 2.4-2.5
Густина 1.6

Fe, Mn, Zn, Cu - хелатовані EDTA

 

Рекомендації по листовому застосуванню Сайліф Гель Екві:

Культура Доза,
кг/га
Кратність Період застосування
Пшениця та Ячмінь 1.0-1.5 1 Від виходу у трубку до прапорцевого листа
Ріпак 1.0-2.0 1 Від початку весняного галудження стебла до бутонізації
Кукурудза 1.0-2.0 1 Від 6-8 листків до 10-12 листків
Соняшник 1.0-2.0 1 Від 6-8 листків до «зірочки»
Соя 1.0-2.0 1 Від початку гілкування стебла до бутонізації
Цукровий буряк 1.0-2.0 1-2 Період активного вегетативного розвитку
Картопля 1.0-2.0 1-2 Період активного вегетативного розвитку
Садово-ягідні культури 1,0-3,0 1-3 Період активного вегетативного розвитку до та після цвітіння

При листовому застосуванні оптимальна концентрацію робочого розчину 0,5% (0.5 кг/100 л води).

 

 

Сайліф Гель СТАРК (10-6-32)

Висококонцентроване гелеве NРК-добриво для листового застосування під час формування та дозрівання урожаю с.г. культур.
Сайліф Гель СТАРК (10-6-32)

 

Ключові переваги Сайліф Гель Старк:

 • Задовольняє різко зростаючу потребу рослин у Калії у другій половині вегетації;
 • Допомагає попередити негативні наслідки від нестачі вологи та високих температур;
 • Покращує щільність, лежкість, колір та смакові якості плодів;
 • Не містить хлору.

 

Склад Сайліф Гель Старк:

Елементи живлення Вміст,
% (М/М)
Вміст,
г/л
Азот (N), загальний 9.9% 181
Азот нітратний (NO3) 4.1% 75
Азот амідний (NH2) 5.8% 106
Фосфору Пентоксид (P2O5) 5.9% 108
Калію оксид (K2О) 32.4% 593
Магній (Mg) 1.1% 20
Сірка (SO4) 6.32% 158
Залізо (Fe) 0.06% 1.04
Марганець (Mn) 0.025% 0.46
Цинк (Zn) 0.01% 0.2
Мідь (Cu) 0.002% 0.04
Бор (B) 0.01% 0.18
Молібден (Mo) 0.0018% 0.033
рН (1.5% розчин) 2.4-2.5
Густина 1.85

Fe, Mn, Zn, Cu - хелатовані EDTA

 

Рекомендації по листовому застосуванню Сайліф Гель Старк:

Культура Доза,
кг/га
Кратність Період застосування
Пшениця та Ячмінь 1.0-1.5 1 Від прапорцевого листа до молочної стиглості
Ріпак 1.0-2.0 1 Бутонізація – початок цвітіння
Кукурудза 1.0-2.0 1 Перед викиданням волоті
Соняшник 1.0-2.0 1 «Зірочка»
Соя 1.0-2.0 1 Період формуванням бобів
Цукровий буряк 1.0-2.0 1-2 Від початку формування коренеплодів до кінця вегетації
Картопля 1.0-2.0 1-2 Ріст бульб – 60% бульб товарного розміру (від 5 см)
Садово-ягідні культури 1,0-3,0 1-3 Під час наростання та дозрівання плодів

При листовому застосуванні оптимальна концентрацію робочого розчину 0,5% (0.5 кг/100 л води).

 

 

Переглянути каталог

 

 

Посилання на сайт:  https://www.agrinos.com.ua/

Посилання на ФБ:  https://www.facebook.com/AgrinosUkr/